Get Adobe Flash player

Протокол 2 от работата на комисията: „Изграждане на туристическа екопътека “Тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности”

файла можете да откриете тук.