Get Adobe Flash player

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър“

Icon of 31. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"31. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"    [17.06.2014]   [19.3 MiB]   [451 сваляния]

Icon of Становище за осъществен предварителен контролСтановище за осъществен предварителен контрол    [28.11.2014]   [3.6 MiB]   [331 сваляния]