Get Adobe Flash player

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности”.

 

Icon of Решение за авторски надзор - ЕкопътекаРешение за авторски надзор - Екопътека    [01.10.2014]   [204.7 KiB]   [743 сваляния]

 

Icon of Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременности”.  Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Туристическа екопътека „Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременности”.     [01.10.2014]   [409.0 KiB]   [595 сваляния]

 

Icon of Становище на АОП от предварителен контрол.Становище на АОП от предварителен контрол.    [03.10.2014]   [1.0 MiB]   [531 сваляния]

 

Icon of Доклад на комисията.Доклад на комисията.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [552 сваляния]

 

Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [24.10.2014]   [554.1 KiB]   [577 сваляния]

 

Icon of Договор за авторски надзор с приложение.Договор за авторски надзор с приложение.    [05.11.2014]   [8.3 MiB]   [718 сваляния]