Get Adobe Flash player

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.

 

Icon of Решение за авторски надзор - Общински центърРешение за авторски надзор - Общински център    [01.10.2014]   [203.2 KiB]   [555 сваляния]

 

Icon of Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”. Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.     [01.10.2014]   [408.5 KiB]   [568 сваляния]

 

Icon of Становище на АОП от предварителен контрол.Становище на АОП от предварителен контрол.    [03.10.2014]   [1.2 MiB]   [587 сваляния]

 

Icon of Доклад  на комисията.Доклад на комисията.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [571 сваляния]

 

Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [24.10.2014]   [582.3 KiB]   [563 сваляния]

 

Icon of Договор за авторски надзор с приложение.Договор за авторски надзор с приложение.    [05.11.2014]   [8.3 MiB]   [682 сваляния]

 

Icon of 12. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)12. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [13.08.2015]   [184.5 KiB]   [460 сваляния]