Get Adobe Flash player

П О К А Н А ЗА Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджета на община Искър 2017 година.

П О К А Н А

ЗА

 

Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджета на община Искър 2017 година.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Искър отправя покана  към всички граждани и заинтересовани лица за публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2017 г.

Обсъждането ще се проведе на 10.08.2018 г. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр.Искър. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, стая № 214 или на интернет страницата на общината – https://iskarbg.bg/.

 

 

 

 

 

Любомир Йолов

Председател на Общински съвет

гр.Искър

Приложения към поканата може да видите тук