Get Adobe Flash player

Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”

Icon of 36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [19.09.2014]   [1.3 MiB]   [566 сваляния]

Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [10.10.2014]   [1.4 MiB]   [561 сваляния]

Icon of Решение за определение на изпълнителРешение за определение на изпълнител    [10.10.2014]   [727.6 KiB]   [535 сваляния]