Get Adobe Flash player

РЕШЕНИЕ №147-ЕП от 02.05.2019 г.

  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПЛЕВЕН

 

РЕШЕНИЕ №147ЕП
от 02.05.2019 г.

ОТНОСНО: Определяне числения състав на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори, секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания според квотите на парламентарно представените партии и коалиции в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и чл. 90, ал.1, ал. 2 и ал.4 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение №96-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК и Решение №05-ЕП/12.04.2019г. на Районна избирателна комисия – Плевен

Р Е Ш И:

1.Определя общ брой членове в подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания в 15-ти  изборен район  при произвеждането в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.  на  5/пет/ членове за всяка една отделна секционните избирателни комисии от горепосочените, формирана на територията на съответната община.

 

2.Разпределяне членовете в подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания според квотите на парламентарно представените партии и коалиции се извършва съгласно Протокола от проведените консултации по чл.91, ал.6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК – Плевен по чл.91, ал.12 от ИК.

 

3.В състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания, една партия или коалиция не може да има мнозинство. Председател, заместник-председател и секретар, трябва да бъдат от различни партии или коалиции.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател:
Ярослав Димитров

Секретар:
Айгюл Хасанова