Get Adobe Flash player

Система за ранно предупреждение 01.04.2024

ТЕСТВАТ СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 1 АПРИЛ

На 1 април 2024 г., понеделник, ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност. Акустичните сигнали /сирени/ ще бъдат задействани в 11.00 часа чрез излъчване на националните сигнали, те ще бъдат съпътствани от гласова информация с предварително записани съобщения.

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври.