Get Adobe Flash player

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ – делегирана от държавата дейност по ЗСУ

Социалните услуги, които се предоставят към момента на територията на община Искър: Социална услуга „Асистентска подкрепа“ – делегирана от държавата дейност по ЗСУ. Предоставя се на лица в над трудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват сходни услуги

 

  1. „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги могат да бъдат следните лица:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

  1. Как се кандидатства

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес. Образец на заявленията могат да бъдат получени в сградата на Община Искър, Кметствата или да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Искър: https://www.iskarbg.bg. Документи за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” се подават в „Център за административно обслужване“, в сградата на Община Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

  1. Необходими документи:
  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
  • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).
  1. Такси

За ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” не се заплаща такса.

 

За допълнителна информация

тел. 06516/24 24

вътр. тел.:  106 или 303

Телефон: 06516/2424

Имейл: iskar@skarbg.bg

Уеб адрес:  www.iskarbg.bg

Адрес: гр.Искър, обл.Плевен,

Пощенски код: 5868

ул. „Георги Димитров“ № 38

 

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of заявление - декларация домашен помощникзаявление - декларация домашен помощник20.02.20245
Icon of декларация лични даннидекларация лични данни20.02.20247
Icon of 2 Предварителна инф.2 Предварителна инф.20.02.20244
Icon of 3 Предварителна оценка АП3 Предварителна оценка АП20.02.20245
Icon of 1 Заявление-декларация потребители1 Заявление-декларация потребители20.02.20245