Get Adobe Flash player

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инженер

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността  Главен инженер

в административно звено дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство“

 

  1. инж. Йорданка Панайотова Петкова

 

Кандидатът трябва да се яви на тест на 16.04.2019 год. от 9:30 часа в сградата на община Искър, етаж 2, Заседателна зала № 203.

 Подписи на конкурсната комисия:

 Председател:     / П /

                              /инж. Валя Костова/

Членове:      / П /

                             /Габриела Цолова/