Get Adobe Flash player

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати

за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД

гр. Искър, обл. Плевен

 

 

Допуснати кандидати за участие в конкурса:

София Александрова Банкова

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсна комисия: ……………………..

(Емилия Тончева)

Заместник-кмет на община Искър

 

 

Дата: 30.01.2023 г.