Get Adobe Flash player

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
 • ПАША ЯВОРОВА ПЕНКОВСКА
 • ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ БАНКОВ
 • ФИЛИП НИКОЛОВ БАНЧЕВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • АЛЕКС ЕХАБ АДИБ
 • АНАТОЛИ СТЕФАНОВ МАРИНОВСКИ
 • БОРИСЛАВ ГАЛИНОВ ЦАКОВ
 • ВЪРБА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
 • ИВАЙЛО НАЖИ БОТРОС
 • КЪНЧО ТОДОРОВ МИЛЕВ
 • МАРИАНА КОСТОВА ЦОНЕВА
 • МИХАИЛ ИВАНОВ САМУРОВ
 • СЮЗАН НАЖИ БОТРОС
 • ТАТЯНА ИВАНОВА САМУРОВА

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ВЕЛИКО АНГЕЛОВ БОРИСОВ
 • ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
 • ИВАН ЦОНЕВ БЕТАШКИ
 • МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МАКЕДОНСКИ
 • СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ВЕНЕЛИН СЛАВОВ МИТОВ
 • СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МИТОВА

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, кметство …………………………., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • БОРИНКА ВИКТОРОВА ПЕЛОВСКА
 • ИВАЙЛО МИКОВ ХРИСТОВ
 • ИВАН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
 • МИЛЕН СТОЯНОВ СИМЕОНОВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ИВАН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
 • МОМЧИЛ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
 • ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕЛОВСКА

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.ПИСАРОВО, кметство …………………………., секция № 008
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • МАРИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
 • МИХАЛ МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.СТАРОСЕЛЦИ, кметство …………………………., секция № 009
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
 • ГАБРИЕЛ ЦВЕТАНОВ ГЕНКОВ
 • ИВАНКА СИМЕОНОВА БОРИСОВА
 • ЦВЕТАН ГЕНКОВ ЛАЗАРОВ