Get Adobe Flash player

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИСКЪР – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИСКЪР – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

 

 

Съгласно § 153 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за административно-териториалното устройство,  избори за кмет на кметство в Община Искър ще се проведат в :

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ

Кметство с. Долни Луковит                          1813 бр.

Кметство с. Писарово                                      784 бр.

Кметство с. Староселци                                   978 бр.