Get Adobe Flash player

Стартиране на публично обсъждане на мярка 1-4.1 на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

Стартиране на публично обсъждане на мярка 1-4.1 на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър. Пълния текст: тук