Get Adobe Flash player

Стартира реализацията на проект „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“

Стартира реализацията на проект

„Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“

     Кметът на Община Искър инж. Валентин Йорданов даде официален старт на работата по реализацията на проекта „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“, който се реализира, съгласно сключен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездната финансова помощ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Ремонтните дейности започнаха от улица „Лиляна Димитрова“ в гр. Искър.

В рамките на проекта е предвидено да се извърши реконструкция на 11 броя улици в населените места от общината. Предвидените строително-монтажни работи по улиците включват: подобряване якостните характеристики на пътната основа, нова асфалтова настилка и подмяна на бордюри.

С изпълнението на проекта, Община Искър цели създаването на привлекателна градска среда и повишаване качеството на живот в общината.