Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето !

Заявлението се подава в срок до 31.03.2021 г. на ел. адрес: izbori2021@iskarbg.bg

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Не се изисква заявлението да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !