Get Adobe Flash player

Съобщение във връзка с изтичането на срока за събирането на местните данъци и такси

Община Искър уведомява гражданите и фирмите, че  на 31.10.2020г. изтича срока по събирането на местните данъци и такси за 2020 г.

След изтичане на срока  започват да текат лихви.