Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изтичане на срок за подаване на заявления за изборите

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., че на 30 октомври 2021 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 30-ПВР/НС

– за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 35-ПВР/НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 39-ПВР/НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация на 30 октомври 2021 г. от 9.30 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 18.00 часа

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

За община Искър

Йорданка Минковска – Главен специалист „ГРАО и ЛБД” в община Искър, на телефон: 0879010235

 

За Кметство с. Долни Луковит

Велислава Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0879294930;

 

За Кметство с. Писарово 

Георги Флоров  – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: 0889205616 ;

 

За Кметство с. Староселци

Петя Свиленска   Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0878/960601.