Get Adobe Flash player

Съобщение във връзка с изтичащ срок за подаване на заявления за изборите за народни представители на 2-ри октомври

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2-ри октомври 2022г., на 17 септември 2022 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 21-НС;

– за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 26-НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 67-НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и в кметствата на 17 септември 2022 г. от 9.30 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 17.00 часа;

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

За община Искър

Йорданка Минковска – Главен специалист „ГРАО и ЛБД” в община Искър, на телефон:

+359 879010235

 

За Кметство с. Долни Луковит

Велислава Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: +359 879294930;

 

За Кметство с. Писарово 

Георги Флоров  – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: +359 889205616 ;

 

За Кметство с. Староселци

Петя Свиленска   Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: +359 878 960601.