Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Общинска администрация – Искър напомня, че на 26 юни 2021 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 12-НС;

-за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 18-НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 14-НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и кметствата на 26 юни 2021 г. до 17.30 ч.

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.