Get Adobe Flash player

Съобщение във връзка с подаване на годишни декларации по чл. 61н, ал.1 от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Съобщение във връзка с подаване на годишни декларации по чл. 61н, ал.1 от ЗМДТ за облагане с патентен данък

     Община Искър уведомява, че във връзка с подаване на годишни декларации по чл. 61н, ал.1 от ЗМДТ за облагане с патентен данък за 2022г. сектор „Местни данъци и такси“ще  приема декларации до 31.01.2022г. в център за обслужване на граждани в сградата на Община Искър.