Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ – ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ – ГРАЖДАНИ НА ДРУГА

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС

 

Централната избирателна комисия Ви уведомява, че в избирателните списъци се вписват имената на тези граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които не по-късно от 29 април 2024 г. са подали в общинската администрация по адреса на постоянното или продължителното си пребиваване заявление-декларация по чл. 359, ал. 1 ИК (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа), че желаят да бъдат вписани в избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които са подали декларация по чл. 359, ал. 1 ИК и са били включени в част ІІ на избирателните списъци в предходните избори за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 г., и не са загубили статута на постоянно или продължително пребиваващи в Република България, подават ново заявление – декларация по чл. 359, ал. 1 ИК (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа) само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.