Get Adobe Flash player

Съобщение за дежурства на служителите – ГРАО

Съобщение за дежурства на служителите – ГРАО

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023г., Община Искър уведомява избирателите, че на 18 март 2023 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 21-НС;

– подаване на заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 25НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 67-НС.

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и в кметствата на 18 март 2023 г. (събота) от 9.00 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 17.30 часа;

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок. Могат да подават същите заявления и по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, както следва:

  1. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

  1. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002