Get Adobe Flash player

Съобщение за избирателите под карантина

Съобщение за избирателите под карантина

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, във връзка с предстоящите Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

че могат да подават заявления за гласуване с ПСИК на адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци,

  • в срок от 01 ноември до 14 ноември 2021 г.– ;

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия на адрес:

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021

или през интернет страницата на община Искър на адрес:

https://iskarbg.bg/Съобщения,

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка !

Не се изисква електронното заявление да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !