Get Adobe Flash player

Съобщение за кандидатстване с проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“

  Във връзка с обявяване на процедура „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, Агенция за социално подпомагане /АСП/ е определена за управляващ орган /УО/, Община Искър обявява прием на заявления на лица желаещи да бъдат включени  в Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“.

Приготвянето и доставянето на храна по проекта ще се осъществява от „Домашен социален патронаж“, гр. Искър .

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

За кандидатстване по обявената процедура е необходимо да подадете:

  1. Заявление-декларация по образец
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец.

 

Посочените документи може да получите от Ралица Андреева-Управител на „Домашен социален патронаж“, гр. Искър и от Валентина Драгеивска и Ани Емилова-служители в общинска администрация на община Искър.