Get Adobe Flash player

Съобщение за насрочено заседание

Съобщение за насрочено заседание

Общински съвет – Искър уведомява заинтересованите лица, че насроченото заседание на 29 юли 2021 г. (четвъртък) ще бъде с начален час 11:00 часа. Заседанието ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – гр.Искър при същия предварително обявен дневен ред.