Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията на Община Искър съобщава на заинтересованите лица, че се организира обществено обсъждане на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Искър и Доклад за ЕО към плана.
Общественото обсъждане ще се проведе на 13.12.2023 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Искър.
Проекта е на разположение на заинтересованите лица в стая 210 (техническа служба), етаж 2 в сградата на Общинска администрация- Искър с адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, всеки работен ден от 8.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа.
Всеки работен ден до датата на провеждане на общественото обсъждане, както и по време на същото, в центъра за услуги и информация на гражданите- гр. Искър се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Искър и Доклад за ЕО към плана.


        инж. Иван Йолов
        Кмет на община Искър