Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп”

Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК