Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за офис“ по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за офис“

по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

 

Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК