Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,съдържащ „Ценово предложение“

Съобщение за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,съдържащ „Ценово предложение“

относно обществена поръчка   с предмет „Изпълнение на строителен надзор по проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“.

Пълният текст може да прочетете от линка по- долу:

Строителен надзор - улици