Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

Съобщение за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ относно:Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект….“ ,пълния текст на съобщението може да видите на линка по-долу

съобщение цени и оценка