Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,съдържащ „Ценово предложение“

Съобщение за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,съдържащ „Ценово предложение“

относно обществена поръчка  с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“.

Пълният текст може да прочетете от линка по- долу:

Строително-монтажни работи улици