Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ

 

КОНТАКТИ на Общинска преброителна комисия (ОПК) на община ИСКЪР

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева – Секретар на община Искър – 0879 010 314;

 

СЕКРЕТАР:

Бояна Чулева – Старши експерт в ОСИ – Плевен, ТСБ-Северозапад – 0879 338840;

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Десислав Атанасов – Кмет на кметство с. Долни Луковит – 0877848671 ;
  2. Семьон Вълов – Кмет на кметство с. Писарово – 0879010274;
  3. Людмил Иванов – Кмет на кметство с. Староселци – 0879010273
  4. Радослав Андреев – Главен специалист УТКРС и ИК в община Искър – 065 163 715;
  5. ЙОРДАНКА МИНКОВСКА – СТ.ЕКСПЕРТ ГРАО и ЛБД в община Искър – 0879 010 285;

 

 

Телефонни номера на служителите ГРАО гр. Искър и Кметствата:

 

ГРАО“ гр. ИСКЪР – 0879/010285 – Йорданка Минковска

ГРАО с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ – 0886/326685 – Велислава Поповска

ГРАО с. СТАРОСЕЛЦИ – 0878/960601Петя Свиленска

ГРАО“ с. ПИСАРОВО – 0879/010286 – Георги Флоров