Get Adobe Flash player

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка.

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър“. Подробности тук: линк