Get Adobe Flash player

Съобщение за пръскане против комари

Съобщение за пръскане против комари


В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

 

  1. При благоприятни климатични условия на 13.07.2023 г. /четвъртък/ и на 14.07.2023 г. /петък/ ще се проведе наземно аерозолно третиране против комари (опушване) с препарат „ЦИТРОЛ“ 10/4 УЛВ, карантинен срок 24 часа.
  2. Графикът за извършване на третирането е както следва:
  • с.Писарово – 13.07.2023 г. /четвъртък/ от 21:30 часа до 22:30 часа;
  • гр.Искър – 13.07.2023 г. /четвъртък/ от 22:30 часа до 00:00 часа;
  • с.Староселци – 14.07.2023 г. /петък/ от 21:30 часа до 23:00 часа;
  • с.Долни Луковит – 14.07.2023 г. /петък/ от 23:00 часа до 00:30 часа.
  1. Изпълнител на третирането е фирма „ВЕСТА 73“ ЕООД, гр.Плевен.

 

Необходимо е жителите на упоменатите места да вземат предпазни мерки по време на третиране – да няма движение по улиците, прозорците да са затворени.

Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства и всички земеделски стопани да приберат животните.