Get Adobe Flash player

Съобщение за разпределяне на свободните пасища, мери и ливади – общинска собственост

Съобщение за разпределяне на свободните пасища, мери и ливади – общинска собственост.

Протокол от работата на комисията: тук

Приложения 1,2,3 и 4: тук