Get Adobe Flash player

Съобщение – местни данъци

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Искър уведомява граждани и юридически лица, че започна кампанията по събиране на местните данъци и такси за 2020 г.

Заплащането на дължимите суми може да се извърши на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година, се прави отстъпка от 5 на сто.

 

 

                                                                   Сектор „Местни данъци и такси“