Get Adobe Flash player

Съобщение – местни данъци

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

                Община Искър ви информира, че е ПРОМЕНЕН срока за подаване на декларации по чл.71 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от услугата сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не са декларирани като основно жилище и няма да се ползват през цялата година. Срокът е  – 31 октомври на предходната година.

За деклариране на горните обстоятелства за 2020 година срока е  – 31.10.2019 г.