Get Adobe Flash player

Съобщение относно доклада за ОВОС за инвестиционно предложение добив и първична преработка от находище „Феникс“

Съобщение относно доклада за ОВОС за инвестиционно предложение добив и първична преработка от находище „Феникс“:

< оригинален текст на съобщението >