Get Adobe Flash player

Съобщение относно закриването на офиса на Банка ДСК в гр.Искър

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИСКЪР,

Във връзка със съобщение от ръководството на Банка ДСК за предстоящо закриване на единствения банков офис на Банка ДСК в град Искър, Ви уведомяваме, че общинското ръководство на Община Искър няма отношение за взетото решение от кредитната институция.

Кметът на общината инж.Валентин Йорданов проведе няколко работни срещи с ръководството на банката, на които беше обсъдена възможността, банковия офис да бъде запазен.

Независимо от проведените срещи, централата на Банка ДСК взе решение за закриване на банковия офис в град Искър.

Общинското ръководство разбира неудобството на гражданите и фирмите, но взетото решение за закриване на банковия офис е политика на ръководството на Банка ДСК и е извън правомощията на общината.

Във времето до закриване на банковия офис, ръководството на община Искър ще проведе допълнителни срещи и разговори с ръководствата на банкови институции за осигуряване обслужването на гражданите и фирмите.

 

инж. Валентин Йорданов

Кмет на Община Искър