Get Adobe Flash player

Съобщение относно подаване на декларации за намаляване на „Такса за битови отпадъци“

Съобщение относно подаване на декларации за намаляване на „Такса за битови отпадъци“

 Община Искър напомня на всички физически и юридически лица, че на 31 октомври 2021 г. изтича срокът за подаване на декларации за намаляване на „Такса за битови отпадъци“ в случаите, когато имота няма да се ползва през цялата предстояща 2022 година.

 

Съгласно измененията в Закона за местните данъци и такси, срокът за подаване на декларации от задължените лица е променен и вместо до 31 декември, декларациите трябва да се подадат до 31 октомври на годината, предхождаща тази, за която се декларира не ползването на имота.

ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване