Get Adobe Flash player

Съобщение от НАП

Съобщение от НАП

Уважаеми клиенти,

 

Страницата на НАП в Интернет: https://nra.bg/, от която клиентите могат да отпечатват формуляри и да получават информация на линк към портала за електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/, адрес на страницата на НАП във фейсбук: ttps://www.facebook.com/NationalRevenueAgency  

    

Запитвания могат да се изпращат и на официалните електронни адреси на:

 

Телефонният номер за отговори на запитвания и консултации  в офис на НАП Плевен е (064) 898 336.

На единния телефонен номер за цялата страна 0700 18 700 гражданите и представителите на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация. Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна. Телефонът работи в установеното за НАП работно време – от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни. Обажданията от мобилни телефони към телефон 0700 18 700 се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Експертите на агенцията дават отговори на въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения. По телефона ще може да се получи още информация за начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри.

Клиентите на НАП могат да направят и справка за здравно-осигурителния си статус по телефона или да получат указания как да ползват електронните услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите. Общото времетраене на един разговор със служител на НАП е ограничено до 5 минути.

 

Телефонът за подаване на жалби и сигнали за корупция в приходната администрация е 0700 18 700.