Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр.Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че съгласно Заповед № 166 от 08.05.2019 г. на Кмета на общината 11 май 2019 г. (събота)  е обявен за работен ден.

Служители от общинска администрация – гр. Искър и от кметствата на територията на общината ще приемат Заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са различни в различните населени места, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от 8.30 часа до 12.00 и  от 13.00 часа до 17.30 часа.