Get Adobe Flash player

„УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR02-2.002-0050-C01 „Укрепване капацитета на община Искър за предоставяне на социални услуги и социално подпомагане” процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на 22 юни 2023 година от 09:00 часа Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър се проведе информационен ден по проекта. В присъствието на представители на община Искър и граждани на събитието беше представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и очаквани резултати.