Get Adobe Flash player

Формуляр за окончателните резултати на кандидата в конкурса за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ при община Искър.

Формуляр за окончателните резултати на кандидата в конкурса за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ при община Искър.

                                                                                                                                                                   Приложение № 8

към чл. 43, ал. 2

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

 

 

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.

 

 

Име, презиме и фамилия  на кандидата Резултат от теста Коефициент

„4”

Резултат от интервюто Коефициент

„5”

Оконча -телен резултат
Веселка Михайлова Михайлова  

5

 

20

 

4,66

 

23,30

 

43,30

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 

  1. ……………………………………

(Полина Цветкова)

 

  1. ……………………………………

(Габриела Цолова)

 

  1. ……………………………………

(Ирена Салашка)