Сто тридесет и две години изминаха от паметната за България дата – 6 септември 1885 г. На този ден българският народ дръзва да обяви своето Съединение, след като сам е отхвърлил правото на силните да се
разпореждат със съдбата му.
Днес е време да се поздравим, защото това е велика дата в националната ни история и да вярваме, че мислейки по-често, говорейки по-често за това историческо събитие, ще бъде по-ползотворен нашия делник. Защото Съединението е не добиване на територии, а сговорно, споделено национално живеене!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!