Get Adobe Flash player

Административни услуги „Селско стопанство и екология“

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд Покажи
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи Покажи
Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) Покажи
Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения Покажи
Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения Покажи