Get Adobe Flash player

Административни услуги „Кадастър“

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство  Покажи
Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра Покажи
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план Покажи