Get Adobe Flash player

Oбщ устройствен план

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 00. Екологична оценка00. Екологична оценка    [10.12.2018]   [7.6 MiB]   [92 сваляния]
Icon of 00. Обяснителна записка00. Обяснителна записка    [10.12.2018]   [9.2 MiB]   [987 сваляния]
Icon of 01. Заглавна страница - схеми01. Заглавна страница - схеми    [07.12.2018]   [15.0 MiB]   [233 сваляния]
Icon of 02. ОУП община Искър - окончателен проект02. ОУП община Искър - окончателен проект    [07.12.2018]   [89.1 MiB]   [508 сваляния]
Icon of 03. ОУП община Искър - опорен план03. ОУП община Искър - опорен план    [07.12.2018]   [89.6 MiB]   [347 сваляния]
Icon of 04. ОУП община Искър - регионален контекст04. ОУП община Искър - регионален контекст    [07.12.2018]   [29.0 MiB]   [344 сваляния]
Icon of 05 .ОУП община Искър -  демография05 .ОУП община Искър - демография    [07.12.2018]   [30.8 MiB]   [213 сваляния]
Icon of 06. ОУП община Искър - икономика06. ОУП община Искър - икономика    [07.12.2018]   [22.7 MiB]   [243 сваляния]
Icon of 07. ОУП община Искър - обитаване07. ОУП община Искър - обитаване    [07.12.2018]   [26.6 MiB]   [197 сваляния]
Icon of 08. ОУП община Искър- транспорт08. ОУП община Искър- транспорт    [08.12.2018]   [7.6 MiB]   [415 сваляния]
Icon of 09. ОУП община Искър - В и К09. ОУП община Искър - В и К    [08.12.2018]   [7.8 MiB]   [249 сваляния]
Icon of 10. ОУП община Искър - Електроснабдяване10. ОУП община Искър - Електроснабдяване    [08.12.2018]   [7.6 MiB]   [369 сваляния]
Icon of 11. ОУП община Искър - управление на територията11. ОУП община Искър - управление на територията    [08.12.2018]   [32.9 MiB]   [276 сваляния]
Icon of 12. ОУП община Искър - схема собственост12. ОУП община Искър - схема собственост    [08.12.2018]   [87.0 MiB]   [224 сваляния]
Icon of 13. ОУП - гр. Искър13. ОУП - гр. Искър    [08.12.2018]   [55.5 MiB]   [248 сваляния]
Icon of 14. ОУП - с. Долни Луковит14. ОУП - с. Долни Луковит    [08.12.2018]   [42.2 MiB]   [227 сваляния]
Icon of 15. ОУП - с. Писарово15. ОУП - с. Писарово    [08.12.2018]   [37.6 MiB]   [164 сваляния]
Icon of 16. ОУП - с. Староселци16. ОУП - с. Староселци    [08.12.2018]   [41.9 MiB]   [275 сваляния]
Icon of 17. ОУП община Искър - околна среда и екология17. ОУП община Искър - околна среда и екология    [08.12.2018]   [36.1 MiB]   [220 сваляния]
Icon of 18. ОУП община Искър - териториално устройство18. ОУП община Искър - териториално устройство    [07.12.2018]   [34.2 MiB]   [269 сваляния]
Icon of 19. ОУП община Искър - недвижими културни ценности19. ОУП община Искър - недвижими културни ценности    [07.12.2018]   [7.8 MiB]   [277 сваляния]