Get Adobe Flash player

Открита процедура „Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. „Отец Паисий“ и ул. „Петър Берон“, гр. Искър“

 

Icon of Открита процедура "Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. "Отец Паисий" и ул. "Петър Берон", гр. Искър"Открита процедура "Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. "Отец Паисий" и ул. "Петър Берон", гр. Искър"    [31.10.2014]   [47.0 MiB]   [459 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 631402

 

Уникален номер АОП (Обявление) –  631401

 

Icon of Съобщение за отваряне на ценови оферти.Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [15.12.2014]   [800.3 KiB]   [614 сваляния]

 

Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [18.12.2014]   [573.6 KiB]   [619 сваляния]

 

Icon of Протокол №1 от работата на комисията.Протокол №1 от работата на комисията.    [18.12.2014]   [5.0 MiB]   [658 сваляния]

 

Icon of Протокол №2 от работата на комисията.Протокол №2 от работата на комисията.    [18.12.2014]   [1.9 MiB]   [729 сваляния]

 

Icon of Договор за СМР с приложенията към него.Договор за СМР с приложенията към него.    [22.12.2014]   [13.1 MiB]   [627 сваляния]

 

Icon of Информация за освободена гаранция за участие.Информация за освободена гаранция за участие.    [23.12.2014]   [180.5 KiB]   [542 сваляния]